Członkowie Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego

Gdzie wiedza spotyka się z biznesem, a innowacje z sukcesem.

Tomasz Hanzel

Przewodniczący

Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – jednostki pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021 – 2027. Członek Komitetu Monitorującego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Agnieszka Kossakowska

Zastępczyni Przewodniczącego

Prezes Zarządu firmy Stegu sp. z o.o. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z branżą produkcyjną, najpierw FMCG, a następnie automotive. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowczyni Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członkini ACCA od 2015 roku, od 2019 w Radzie Członków ACCA Polska.

Lesław Adamczyk

Sekretarz

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Sanitarna (Ochrona Środowiska). Stypendysta EU na
University of Paisley. Współtwórca i właściciel Butiku Inwestycyjnego LEAD – leadyou.pl. Współtwórca Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. – oczp.pl. Członek Rady Głównej BCC. Członek wielu zespołów i komitetów na poziomie miejskim, wojewódzkim i krajowym. Moderator Międzynarodowej Akademii Zarządzania OCRG. Wieloletni Dyrektor Generalny i Wiceprezes ATMOTERM S.A.