Zobacz, jak funkcjonuje

Mamy to coś! 😉
Misja i cel

To dlatego to wszystko…

Nasza misja i cel polegają na tworzeniu przestrzeni, w której edukacja staje się kluczem do osobistego rozwoju, odkrywania nowych perspektyw i kształtowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

Najważniejsze daty


kwiecień 2023

Powołanie Fundacji UO

Był miesiącem, w którym powołano Fundację Uniwersytetu Opolskiego, otwierając nowy rozdział w historii naszego zaangażowania w edukację, naukę i społeczność lokalną.


1 czerwca 2023

Uzyskanie wpisu do KRS

Był dniem pełnym radości i optymizmu, gdy Fundacja Uniwersytetu Opolskiego została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzając tym samym naszą zdolność do działania.


6 lipca 2023

Inauguracja działalności Fundacji

Był przełomowym dniem, gdy odbyła się uroczysta inauguracja działalności Fundacji, nakreślająca nasze misje, cele i pokazująca pasję w tworzeniu lepszej przyszłości poprzez edukację, naukę i innowacje.

dr Sabina Wyrwich-Płotka

Prezes Zarządu

Za codzienne funkcjonowanie Fundacji odpowiada

Zarząd Fundacji

Kieruje naszymi działaniami, wdrażając strategie i realizując naszą misję dla dobra dydaktyki, nauki i społeczności.

Trzon funkcjonowania Fundacji stanowi

Rada Fundacji

mgr Joanna Kostuś

Przewodnicząca Rady Fundacji

dr hab. Renata Szyguła, prof.UO

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Fundacji

mgr Wioletta Różańska

Sekretarz Rady Fundacji