Regulamin sklepu internetowego Fundacji Uniwersytetu Opolskiego

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym Fundacji Uniwersytetu Opolskiego, znajdującym się pod adresem www.fundacjauo.pl.
 2. Sklep internetowy Fundacji Uniwersytetu Opolskiego prowadzony jest przez Fundację Uniwersytetu Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy pl.ks. Stanisława Staszica 1/301-302, 45-052 Opole, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001038999, NIP 7543360249, REGON 525454520.
 3. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Wszelkie prawa do treści umieszczonych na stronie internetowej sklepu internetowego należą do Fundacji Uniwersytetu Opolskiego.

Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową sklepu.
 3. W zamówieniu należy podać następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • adres e-mail,
  • adres do wysyłki,
  • numer telefonu,
  • wybrany sposób płatności.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 15:00 są realizowane w tym samym dniu. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 są realizowane w następnym dniu roboczym.

Ceny i formy płatności

 1. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są cenami brutto, obejmującymi podatek VAT.
 2. Dostępne formy płatności:
  • przelew bankowy,
  • płatność online za pośrednictwem TPay,
  • płatność przy odbiorze.

Dostawa

 1. Towary wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej formy dostawy i wartości zamówienia.
 3. Termin dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fundacji Uniwersytetu Opolskiego.

Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 2. Zwrot towaru należy złożyć w formie pisemnej na adres: Fundacja Uniwersytetu Opolskiego, pl.ks. Stanisława Staszica 1/301-302, 45-052 Opole.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić w oryginalnym opakowaniu, nienoszącym śladów użytkowania.
 4. W przypadku zwrotu towaru Klientowi zostanie zwrócona kwota zakupu, pomniejszona o koszty dostawy.
 5. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Fundacja Uniwersytetu Opolskiego, pl.ks. Stanisława Staszica 1/301-302, 45-052 Opole.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja Uniwersytetu Opolskiego przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień.
 2. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia ostatniego zamówienia.
 3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Fundacja Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu internetowego. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.