Regulamin wpłat darowizn na rzecz Fundacji Uniwersytetu Opolskiego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat – darowizn na rzecz Fundacji Uniwersytetu Opolskiego (dalej zwanej „Fundacją”), za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjauo.pl/ (dalej zwanej „Stroną internetową”).

1.2. Wpłaty za pośrednictwem Strony internetowej zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

2.1. Wpłaty za pośrednictwem Strony internetowej są bezpieczne, gdyż są przekazywane do Fundacji przez zaufanych operatorów płatności internetowych (dalej zwanych „Operatorami”).

2.2. Wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne.

2.3. Użytkownik może wpłacić jedną z kwot zaproponowanych mu na Stronie internetowej lub podjąć decyzję o przekazaniu innej, dowolnej, odpowiadającej mu kwoty, którą samodzielnie wskazuje.

2.4. Wpłaty mogą być dokonywane przez:

• TPAY – wpłata odbywa się bez prowizji.

2.5. Dokonując wpłaty jednorazowej, Operator płatności wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. W przypadku płatności cyklicznych konieczne może być podanie dodatkowych danych.

2.6. Aby skorzystać ze Strony internetowej użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do sieci Internet.

3. Potwierdzenia wpłat na rzecz Fundacji

3.1. W celu uzyskania potwierdzenia wpłaty należy napisać prośbę na adres fundacja_uo@uni.opole.pl wraz z potwierdzeniem po dokonaniu wpłaty z banku. Te informacje są niezbędne do odszukania i potwierdzenia wpłaty w naszym systemie płatności. Jeżeli te dane okażą się niewystarczające możemy poprosić Cię o dodatkowe dane.

3.2. Potwierdzenie wpłaty zostanie przesłane w terminie miesiąca od przesłania prośby (wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami).

3.3. Potwierdzenia nie są wystawiane po roku od dokonania wpłaty.

3.4. Z przyczyn technicznych, potwierdzenia nie są wystawiane w przypadku dokonania płatności BLIK-iem.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

4.2. Decydując się na korzystanie ze Strony internetowej użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.

4.3. Informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych użytkowników dostępne są w Polityce prywatności.