,

Forum Biznesu UO: Synergia między biznesem a nauką

min czytania

Członkowie Forum Biznesu UO

Wczoraj w SCK UO miało miejsce wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla współpracy między światem biznesu a nauki – Forum Biznesu UO. Uczestniczyli w nim przedstawiciele obu tych sfer, z determinacją w dążeniu do synergii i wspólnego rozwoju.

Spotkanie rozpoczęło się serdecznym przywitaniem gości, co podkreśliło otwartość i zaangażowanie wszystkich uczestników. Po powitaniu przyszedł czas na prezentacje, które rzuciły światło na aktualne działania w sferze nauki i biznesu.

Tomasz Hanzel – Dyrektor OCRG i zarazem przewodniczący Forum Biznesu UO – zaprezentował bieżącą ofertę dla biznesu oraz istotę współpracy z sektorem naukowym. Jego wystąpienie ukazało potencjał synergii między obiema dziedzinami oraz możliwości, jakie niesie za sobą owocna kooperacja.

Kolejną prelegentką była Agnieszka Kossakowska – Prezes STEGU Sp. z o.o., która przedstawiła konkretne przykłady dobrych praktyk oraz zidentyfikowane obszary wymagające dalszej pracy. Jej prezentacja była inspirującym spojrzeniem na możliwości doskonalenia działań biznesowych poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Następnie głos zabrała dr Sabina Wyrwich-Płotka – Prezes Zarządu Fundacji UO, która podsumowała dotychczasową działalność Fundacji UO, kładąc nacisk na osiągnięcia i cele na przyszłość. Jej wystąpienie stanowiło istotny przyczynek do dyskusji nad rolą instytucji naukowych w kontekście rozwoju biznesu.

Nie sposób pominąć również ważnego wydarzenia tego dnia – głosowania nad wnioskiem o powołanie nowego członka Forum Biznesu, Marcina Jaworskiego, reprezentującego GTV Bus. Decyzja ta podkreśla zainteresowanie różnorodnymi podmiotami biznesowymi włączeniem się w dialog i działania na rzecz rozwoju wspólnoty.

Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim członkom za obecność i aktywny udział w Forum Biznesu UO. To właśnie dzięki waszej zaangażowanej pracy możliwa jest realna zmiana i tworzenie lepszej przyszłości poprzez synergiczne połączenie biznesu i nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *