, ,

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego Patronem I Opolskiej Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów

min czytania

Źródło: pexels.com

15 marca 2024 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się I Opolska Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pod hasłem „Pieniądz i rynek – stan obecny i perspektywy dalszej ewolucji. Ekonomiczne, finansowe i prawne uwarunkowania”. Fundacja Uniwersytetu Opolskiego objęła patronatem Konferencję.

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego zaangażowana jest w promowanie edukacji, nauki i kultury. Wsparcie dla tak istotnej inicjatywy jak I Opolska Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów jest naturalnym wyrazem troski o rozwój naukowy środowiska akademickiego. Kluczowym elementem misji Fundacji jest wspieranie studentów Uniwersytetu Opolskiego, co sprawia, że jej zaangażowanie w tę konferencję jest zgodne z przyjętymi wartościami.

Konferencja skupiać się będzie na tematyce związanej z pieniądzem i rynkiem, analizując obecny stan oraz perspektywy dalszego rozwoju. W ramach wydarzenia planowane są prezentacje naukowe, panele dyskusyjne oraz sesje plakatowe, co pozwoli młodym ekonomistom wymieniać doświadczenia, poglądy i najnowsze badania.

Organizatorzy, czyli Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu oraz Wydział Ekonomiczny UO, podejmują się zadania stworzenia inspirującej przestrzeni do naukowej wymiany myśli. Dzięki temu wydarzeniu studenci, doktoranci i młodzi badacze zyskają okazję do prezentacji swoich osiągnięć, a także do zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju swoich kompetencji.

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego, wspierając tę konferencję, aktywnie przyczynia się do rozwoju naukowego społeczności akademickiej. Poprzez patronat nad wydarzeniem, Fundacja wyraża swoje zaufanie do młodych naukowców, inspirując ich do dalszych badań oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym.

Można być pewnym, że wydarzenie to stanie się istotnym punktem na mapie naukowej Uniwersytetu Opolskiego. Dla wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomiczną i finansową, I Opolska Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany poglądów oraz nawiązania cennych kontaktów naukowych.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie internetowej Koła Naukowego Ekonomistów UO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *