, ,

Fundacja UO Patronem Honorowym Konkursu Wiedzy na Temat Unii Europejskiej

min czytania

Źródło: pexels.com

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego z dumą ogłasza objęcie patronatem honorowym Konkursu Wiedzy na Temat Unii Europejskiej dla studentów Województwa Opolskiego, który odbędzie się w ramach projektu „20 lat razem w Unii Europejskiej – europejskie Opole”. Organizatorem tego prestiżowego wydarzenia jest Koło Naukowe TEAL – The European & American Law wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Konkurs skierowany jest do całego środowiska studenckiego Województwa Opolskiego i obejmuje wiedzę z zakresu historii, organizacji oraz funkcjonowania Unii Europejskiej. Jego celem jest przede wszystkim poszerzenie horyzontów uczestników na temat historii i współczesności Unii, kształtowanie postaw poszanowania dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy, jak również promowanie polskiego wkładu w proces integracji europejskiej. Niezmiernie istotnym aspektem konkursu jest także dążenie do kształtowania proeuropejskich postaw oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy.

Data wydarzenia została ustalona na 22 maja 2024 roku, o godzinie 10:30, w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. Jest to doskonała okazja dla studentów, aby wykorzystać swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz rywalizować o atrakcyjne nagrody.

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego oraz Koło Naukowe TEAL z nieukrywaną radością angażują się w to przedsięwzięcie, widząc w nim nie tylko szansę na poszerzenie wiedzy młodych ludzi, ale także jako istotny krok w kierunku budowania świadomości i zaangażowania społecznego w sprawy europejskie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie oraz do wsparcia tego inicjatywy, która ma za zadanie promować edukację na temat Unii Europejskiej i budować silniejsze więzi między młodymi ludźmi a ideą europejskiej wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *