,

Fundacja UO razem z Międzyuczelnianym Studenckim Kołem Naukowym LogPoint na rzecz rozwoju studentów

min czytania

Prezes Fundacji UO dr Sabina Wyrwich-Płotka wraz z Zastępczynią Przewodniczącej Międzyuczelnianego Koła Naukowego LogPoint Aleksandrą Tomczyk

Mamy ogromną przyjemność ogłosić nową współpracę pomiędzy Fundacją Uniwersytetu Opolskiego a Międzyuczelnianym Studenckim Kołem Naukowym Logistyki LogPoint. To kolejne partnerstwo, które zakłada wspólne starania na rzecz rozwoju dydaktyki, nauki, badań oraz różnorodnych inicjatyw studenckich.

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego i Koło Naukowe LogPoint łączą siły, aby promować innowacyjne podejście do kształcenia, wspierać rozwój naukowy, oraz inspirować młodych badaczy do osiągania nowych wysokości. Nasze wspólne cele będą obejmować m. in.:

Rozwój Dydaktyki: Tworzenie nowoczesnych pomocy nauczania, integrujących teorię z praktyką, aby dostosować studentów do wymagań dynamicznego świata biznesu i logistyki.

Prezes Fundacji UO dr Sabina Wyrwich-Płotka wraz z Zastępczynią Przewodniczącej Międzyuczelnianego Studenckiego Koła Naukowego Logistyki „LogPoint” Agnieszką Tomczyk.

Nauka i Badania: Wspieranie projektów badawczych, które przyczynią się do rozwinięcia wiedzy w dziedzinie logistyki, a także zachęcanie studentów do aktywnego uczestnictwa w badaniach i działaniu.

Współpraca: Stworzenie platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi instytucjami dydaktycznymi w Polsce, co wzbogaci doświadczenie naukowe naszych studentów.

Inicjatywy Studenckie: Wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości poprzez organizację konferencji, warsztatów, oraz konkursów, które pozwolą studentom rozwijać umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne

Korzyści dla Studentów:

  • Możliwość uczestnictwa w projektach badawczych: Studenci logistyki zyskają dostęp do wsparcia projektów badawczych oraz pomoc praktyków z branży logistyki.
  • Staże i Praktyki w Firmach Partnerskich: Dzięki współpracy z partnerami Fundacji, studenci będą mieli okazję do odbywania staży i praktyk w przedsiębiorstwach z branży logistycznej oraz dostęp do przedsiębiorców z wielu branż.
  • Rozwinięcie Umiejętności Miękkich: Poprzez aktywne uczestnictwo w inicjatywach studenckich, studenci będą mieli okazję do rozwijania umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i przywództwo.

Perspektywy Rozwoju:

Współpraca Fundacji Uniwersytetu Opolskiego z Międzyuczelnianym Studenckim Kołem Naukowym LogPoint to nie tylko krok w stronę wspólnego celu, ale również inwestycja w przyszłość naukową i zawodową naszych studentów. Razem będziemy kontynuować rozwijanie innowacyjnych projektów, inspirując młode pokolenie do osiągania sukcesów w obszarze logistyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia postępów naszej współpracy na naszej stronie internetowej Fundacji oraz naszych mediów społecznościowych. Czekają nas fascynujące wyzwania, ale jesteśmy pewni, że razem osiągniemy wiele!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *