, ,

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenckich: Inicjatywa Koła Naukowego Rynków Finansowych

min czytania

W dniu 9 grudnia 2024 roku, na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło liczne grono studentów, pracowników naukowych oraz pasjonatów tematyki praw konsumenckich. Koło Naukowe Rynków Finansowych WPiA UO, we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszeniem Prawa Finansowego AUREUS, zorganizowało spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenckich.

Celem spotkania było podniesienie świadomości uczestników na temat praw konsumenta oraz umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem instytucji odpowiedzialnej za ochronę tych praw. Miejski Rzecznik Praw Konsumenckich, będąc ekspertem w dziedzinie prawa konsumenckiego, miał za zadanie przekazać informacje na temat ich praw i obowiązków w relacji z przedsiębiorcami.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia, w którym przedstawiciele Koła Naukowego Rynków Finansowych przywitali prelegentów oraz uczestników. Następnie głos zabrał Miejski Rzecznik Praw Konsumenckich – Pan Marek Trejda, który przedstawił ogólną charakterystykę swojej roli, misji oraz zakresu działania. Następnie Pan Patrycjusz Maziarski przedstawił wyjątki w przedmiotach sytuacjach, kiedy to reklamacje nie zostaną uznane.

W trakcie prezentacji omówiono najważniejsze prawa konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zakupami online, umowami konsumenckimi oraz reklamacjami. Uczestnicy mieli również możliwość zadawania pytań oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami i wątpliwościami. Rzecznik udzielał wskazówek dotyczących skutecznego egzekwowania praw konsumenta oraz przedstawiał przykłady realnych sytuacji, z którymi mogą się spotkać konsumenci.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Wielu z nich podkreślało, jak istotne jest zrozumienie swoich praw jako konsumentów, zwłaszcza w dobie dynamicznego rozwoju rynków finansowych i handlu elektronicznego.

Inicjatywa Koła Naukowego Rynków Finansowych okazała się nie tylko cenną lekcją prawa konsumenckiego, ale także doskonałą okazją do budowania świadomości i umiejętności praktycznych wśród studentów. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenckich stanowiło przykład udanej współpracy między uczelnią a lokalnymi instytucjami, której rezultaty przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy oraz umiejętności społeczności akademickiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *