,

Nowa Współpraca: Fundacja UO i SKN Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej

min czytania

Prezes Fundacji – dr Sabina Wyrwich-Płotka wraz z przedstawicielami Koła – dr Andrzejem Drzewieckim oraz Radosławem Budnikiem

Wczoraj, przedstawiciele Fundacji Uniwersytetu Opolskiego oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej WPiA UO uroczyście podpisali porozumienie o współpracy, kierując się wspólnym celem – promocją działań na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Opolskiego. To wydarzenie stanowi kolejny kamień milowy w budowaniu silnych więzi między różnymi podmiotami na terenie uczelni.

Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie solidnej platformy współpracy, która umożliwi podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności akademickiej. Przewiduje ono realizację różnorodnych projektów, które będą sprzyjać rozwojowi intelektualnemu, kulturalnemu oraz społecznemu środowiska uczelnianego.

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego angażuje się w działania na rzecz rozwoju uczelni oraz jej społeczności. Poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak granty naukowe, wsparcie studentów czy organizacja wydarzeń kulturalnych, Fundacja wspiera rozwój akademicki i kulturowy Uniwersytetu Opolskiego.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej UO z kolei stanowi dynamiczną grupę młodych pasjonatów prawa, którzy nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale również aktywnie angażują się w życie społeczności akademickiej. Ich działania obejmują organizację konferencji naukowych, debat, warsztatów oraz inicjatyw prospołecznych.

Podpisanie porozumienia o współpracy między Fundacją Uniwersytetu Opolskiego a Studenckim Kołem Naukowym Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej UO otwiera nowe możliwości dla obu stron. Dzięki wspólnym siłom oraz zasobom będzie można efektywniej realizować cele związane z rozwojem społeczności akademickiej, promocją nauki oraz kultury prawnej.

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na owocną współpracę, której efekty przyniosą korzyści dla wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Opolskiego.

Wspólnie możemy więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *