, ,

Opolski Kongres ESG – wydarzenie, które wciąż elektryzuje branżę

min czytania

Minął już ponad tydzień od zakończenia Opolskiego Kongresu ESG, a temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i samorządów nadal pozostaje gorący. Wydarzenie, które odbyło się w malowniczym Zamku w Mosznej, przyciągnęło uwagę mediów i ekspertów z całego regionu.

Kongres stał się platformą do wymiany cennych doświadczeń i wiedzy w zakresie ESG (Environmental, Social, Governance). Uczestnicy mieli okazję zgłębić tematykę zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.

TVP3 Opole1 przygotowało obszerną relację wideo, prezentując kluczowe momenty kongresu i wypowiedzi ekspertów. Materiał dostępny jest na platformie YouTube.

Radio Opole2 podkreśliło znaczenie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i samorządów, zwracając uwagę na rosnącą rolę ESG w strategiach biznesowych. Relację można znaleźć na ich stronie internetowej.

Radio PARK3 w swojej relacji zwróciło uwagę na główne cele kongresu, którymi były wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ESG. Podkreślono, że wydarzenie stało się ważnym forum dyskusji na temat wyzwań i możliwości związanych z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach gospodarki .

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)4 doceniło rolę kongresu w promowaniu zrównoważonych praktyk w budownictwie i zarządzaniu nieruchomościami. Stowarzyszenie podkreśliło znaczenie takich inicjatyw dla rozwoju ekologicznego budownictwa w Polsce.

Uniwersytet Opolski5 opublikował na swojej stronie obszerną relację z kongresu. Uczelnia podkreśliła, że w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele biznesu, nauki oraz administracji publicznej, co świadczy o interdyscyplinarnym charakterze dyskusji na temat ESG .

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy6 również aktywnie włączył się w relacjonowanie kongresu. Na swojej stronie internetowej opublikował szczegółowe informacje o wydarzeniu, podkreślając jego znaczenie dla rozwoju regionu i promocji zrównoważonych praktyk biznesowych .

Opolski Kongres ESG okazał się ważnym wydarzeniem, które nie tylko przyciągnęło uwagę mediów, ale przede wszystkim przyczyniło się do pogłębienia świadomości na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju w biznesie i administracji publicznej. Jego efekty z pewnością będą odczuwalne w regionie jeszcze przez długi czas, inspirując kolejne inicjatywy i działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=THWx3lqX85U ↩︎
  2. https://radio.opole.pl/103,835428,zrownowazony-rozwoj-przedsiebiorstw-i-samorzadow ↩︎
  3. https://radiopark.fm/wymiana-wiedzy-i-doswiadczenia-kluczowymi-zalozeniami-opolskiego-kongresu-esg-w-mosznej,49,25814.html ↩︎
  4. https://www.facebook.com/watch/?mibextid=WC7FNe&v=1669497407220243&rdid=ysJiT1NzJpYObjO4 ↩︎
  5. https://uni.opole.pl/page/6457/w-mosznej-odbyl-sie-opolski-kongres-esg ↩︎
  6. https://kkpp.pl/opolski-kongres-esg/ ↩︎

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *