,

Pierwsza Rocznica Działalności Fundacji Uniwersytetu Opolskiego

min czytania

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego obchodzi właśnie swoją pierwszą rocznicę działalności. Z tej okazji chcemy przedstawić jej dotychczasowe osiągnięcia oraz inicjatywy, które znacząco wpłynęły na rozwój uczelni i lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy 10 kluczowych punktów podsumowujących dotychczasową działalność Fundacji.

1. Oficjalna Inauguracja Działalności
Fundacja Uniwersytetu Opolskiego została oficjalnie powołana i zainaugurowała swoją działalność 6 lipca 2023 roku w Studenckim Centrum Kultury UO. Inauguracja ta była ważnym krokiem w kierunku wsparcia rozwoju uczelni oraz jej społeczności akademickiej.

2. Przejęcie Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego
Od 15 października 2023 roku Fundacja przejęła działalność Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego, co pozwoliło na zacieśnienie współpracy między uczelnią a sektorem prywatnym oraz realizację licznych inicjatyw biznesowych i edukacyjnych.

3. Organizacja II Konferencji „Nauka-Biznes-Samorząd”
Fundacja zorganizowała II Konferencję „Nauka-Biznes-Samorząd” w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Wydarzenie to miało na celu zacieśnienie współpracy między nauką, biznesem a samorządem oraz wymianę doświadczeń i pomysłów na rozwój regionu.

4. Nawiązanie współpracy z Partnerami Biznesowymi
Fundacja nawiązała współpracę z wieloma partnerami biznesowymi, w tym z firmami takimi jak Chespa Farby Graficzne, DGM Poland, Doktor Volt, Fielmann, GTV Bus, Hotel Weneda, Itaka, Nutricia Zakłady Produkcyjne, Siegenia – Aubi Kluczbork, Stegu oraz z Łukaszem Rudziewiczem. Współpraca ta otworzyła nowe możliwości dla studentów oraz pracowników uczelni, umożliwiając realizację wspólnych projektów oraz programów edukacyjnych.

5. Organizacja Lunchy Dobroczynności
Fundacja zorganizowała cykl Lunchy Dobroczynności z udziałem dr Joanny Podczaszy, dr Piotra Stanisławiszyna oraz dr Anny Grygiel-Tomaszewskiej. Przychody z tych wydarzeń są przeznaczane na cele fundacji, wspierając tym samym jej działalność.

6. Wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej
Fundacja aktywnie wspierała rozwój uczelni poprzez organizację i współorganizację licznych wydarzeń, takich jak Gala Sportu Akademickiego KU AZS UO, Akademickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse i Nowe Technologie”, warsztaty „Wyzwania w Projektowaniu Kariery – Perspektywy i Inspiracje dla Studentów”, Noc Kultury 2024, wystawa Dyplomy 2024 oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej profesora Zdzisława Najdera.

7. Wsparcie inicjatyw studenckich
Fundacja wspierała liczne inicjatywy studenckie, takie jak projekty, szkolenia, granty, mentoring, konferencje i warsztaty. Studenci mieli okazję m.in. odwiedzić fabrykę VOLKSWAGEN Poznań, firmę Polaris, Centrum Badawczo-Rozwojowe LUCA, firmę Neapco Europe oraz firmę GTV Bus w Ozimku. Fundacja objęła patronatem m.in. III Ogólnopolskie Igrzyska Optyczne, spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenckich, spotkanie z prof. Adamem Sulikowskim, I Opolską Konferencję Naukową Młodych Ekonomistów, finał VIII Igrzysk Ekonomicznych na Uniwersytecie Opolskim, debatę na temat języka niemieckiego a rozwóju gospodarczego Województwa Opolskiego oraz konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej.

8. Podpisanie Porozumień o Współpracy
Fundacja podpisała porozumienia o współpracy z licznymi kołami naukowymi, w tym ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej WPiA UO, Studenckim Kołem Naukowym LogPoint, Kołem Naukowym Rynków Finansowych WPiA UO, Studenckim Kołem Naukowym Ekonomistów, Akademickim Związkiem Sportowym UO oraz Kołem Naukowym TEAL – The European & American Law. Celem tych porozumień jest promocja działań na rzecz społeczności akademickiej.

9. Organizacja Opolskiego Kongresu ESG
Fundacja zorganizowała Opolski Kongres ESG, który poświęcony był tematyce związanej z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego. Wydarzenie to miało na celu promowanie odpowiedzialnych postaw biznesowych i społecznych oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

10. Rozpoczęcie Realizacji Programów Stypendialnych
Fundacja ogłosiła nabór wniosków do Programu Stypendialnego PRIMUS, który objęty jest patronatem Rektora UO, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Opola. Program ten ma na celu wsparcie najzdolniejszych studentów i studentek Uniwersytetu Opolskiego, oferując im możliwość rozwoju oraz realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Fundacja Uniwersytetu Opolskiego, mimo swojego młodego wieku, już teraz odgrywa kluczową rolę w rozwoju uczelni oraz jej społeczności. Jej działania przyczyniają się do wzrostu prestiżu Uniwersytetu Opolskiego oraz tworzenia nowych możliwości dla studentów i pracowników.

Z okazji pierwszej rocznicy działalności Fundacji Uniwersytetu Opolskiego, pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność wszystkim partnerom, darczyńcom i wolontariuszom za ich nieocenione wsparcie. Wasze zaangażowanie i hojność pozwoliły nam zrealizować wiele ważnych inicjatyw, które znacząco przyczyniły się do rozwoju naszej uczelni i społeczności akademickiej. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Waszą współpracę i oddanie, które są fundamentem naszych sukcesów. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego i rozwoju Uniwersytetu Opolskiego.

Wspólnie możemy więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *