,

Rola Języka Niemieckiego w Rozwoju Gospodarczym Województwa Opolskiego

min czytania

Źródło: pexels.com

W dniu 12 kwietnia 2024 roku, dr Sabina Wyrwich-Płotka, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Opolskiego (UO), uczestniczyła w „Okrągłym Stole” zorganizowanym przez Katedrę Języka Niemieckiego oraz Katedrę Literatury Niemieckiej Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie skupiło się na dyskusji dotyczącej języka niemieckiego a jego roli w rozwoju gospodarczym województwa opolskiego.

Debata skoncentrowała się na pięciu kluczowych aspektach:

  1. Rola języka niemieckiego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i tworzeniu nowych miejsc pracy: Omówiono znaczenie języka niemieckiego jako narzędzia w budowaniu relacji biznesowych i przyciąganiu inwestorów do regionu.
  2. Tworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi młodych: Dyskutowano o konieczności tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi jako środka zapobiegającego depopulacji i stymulującego rozwój gospodarczy.
  3. Językowe potrzeby biznesu: Podkreślono potrzebę dostosowania programów nauczania języka niemieckiego do potrzeb współczesnego rynku pracy.
  4. Instytucjonalne wspieranie nauczania języka i kultury niemieckiej: Omówiono konieczność wspierania instytucji edukacyjnych w nauczaniu języka niemieckiego oraz promocji kultury niemieckiej.
  5. Nowe czasy, nowe wyzwania dla języka niemieckiego: Przedyskutowano nowe wyzwania związane z rolą języka niemieckiego w konkurencyjnym świecie biznesu i cechy wyróżniające lokalizację biznesową.

Fundacja UO była partnerem debaty, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz samorządu. Podczas swojej prezentacji, Prezes Fundacji przedstawiła zakres działania i cele Fundacji, a także omówiła współpracę między biznesem a Uniwersytetem Opolskim w zakresie wspierania języka niemieckiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za możliwość uczestnictwa oraz partnerstwa w tym ważnym wydarzeniu dla rozwoju naszej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *