, ,

Stegu Sp z o.o. i Wydział Sztuki UO: Nowa Era Współpracy

min czytania

Przedstawiciele na spotkaniu w firmie Stegu

Współpraca między światem biznesu a instytucjami edukacyjnymi zawsze otwiera nowe perspektywy rozwoju i tworzy platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń. Jednym z najświeższych przykładów tego symbiotycznego związku jest partnerstwo pomiędzy Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego a firmą Stegu Sp z o.o.

Jednym z kluczowych elementów tej współpracy jest rola Stegu Sp z o.o.  jako Mecenasa stypendium dla Wydziału Sztuki. To nie tylko finansowe wsparcie dla zdolnych studentów, ale również wyraz uznania dla twórczego potencjału, jaki tkwi w środowisku akademickim. 

Pierwsze kroki w tej inspirującej relacji zostały postawione na zaproszenie gości ze Stegu oraz Pani Prezes Agnieszki Kossakowskiej, na spotkanie na terenie Wydziału Sztuki. 11 grudnia 2023 roku to dzień, który wszyscy uczestnicy zapamiętają jako czas, gdy zaczęła kiełkować idea wspólnej pracy. Celem tego pierwszego spotkania było wzajemne poznanie potrzeb i perspektyw współpracy. Goście z firmy Stegu mieli okazję zanurzyć się w środowisku akademickim, zrozumieć specyfikę działań artystycznych i nawiązać kontakty z przyszłymi talentami. Wizyta ta była początkiem owocnej relacji, która tylko się rozwijała.

W drugim etapie współpracy przedstawiciele Wydziału Sztuki 21 grudnia 2023 roku odwiedzili siedzibę firmy Stegu, co stanowiło okazję do tego, by świat akademicki wkroczył w świat biznesu. To było nie tylko poznanie specyfiki branży, ale również zobaczenie, jakie obszary współpracy mogą wyłonić się z tego związku. Wspólna praca nad projektem to nie tylko wymiana doświadczeń, ale także możliwość przekształcenia koncepcji artystycznych w rzeczywistość przemysłową.

Fundacja UO pełniąca rolę koordynatora tej współpracy odgrywa kluczową rolę w budowaniu mostów pomiędzy światem nauki a biznesu. Jej zadaniem jest nie tylko wspieranie finansowe, ale również promowanie sztuki i designu w regionie. W ramach tego partnerstwa przewidziane są projekty, warsztaty, konkursy, wystawy, prace dyplomowe, praktyki i staże dla studentów UO. To kompleksowe podejście do współpracy, które przynosi korzyści zarówno dla świata akademickiego, jak i przedsiębiorstwa.

Chcemy wyrazić ogromne podziękowania dla firmy Stegu Sp z o.o. za otwartość, inicjatywy i zrozumienie znaczenia wspierania sztuki w regionie. To partnerstwo ma nie tylko wymiar biznesowy, ale także społeczny i kulturowy. Dzięki niemu sztuka staje się siłą napędową rozwoju, a studenci mają szansę przenieść swoje pasje na nowy poziom.

Kolejne etapy tej fascynującej współpracy już wkrótce. Czekamy z niecierpliwością na kolejne inicjatywy, które przyczynią się do jeszcze głębszego zintegrowania świata nauki i sztuki z biznesem. To partnerstwo, które rysuje się jako wzór dla innych podobnych inicjatyw, łącząc w sobie potencjał kreatywności z siłą przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *