I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse i Nowe Technologie”