Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego