,

Zielona Rewolucja w uniwersyteckim kalendarium: Logistyka a odpady kuchenne o obiegu zamkniętym – relacja

min czytania

focus photo of yellow paper near trash can

Fot. Steve Johnson, Pexels

14 listopada 2023 r., Fundacja Uniwersytetu Opolskiego wraz z przedstawicielami Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego miała zaszczyt gościć Pana Damiana Kołakowskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który poprowadził fascynującą prelekcję pt. „Logistyka a odpady kuchenne w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Organizatorzy wydarzenia z Prelegentem

Salę nr 23 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego wypełniła grupa zainteresowanych słuchaczy – od studentów po przedstawicieli biznesu i lokalnej społeczności. Pan Kołakowski zaprezentował swoje bogate doświadczenie w dziedzinie logistyki, koncentrując się na aspektach związanych z zrównoważonym rozwojem oraz skutecznym zarządzaniem odpadami.

Prelegent podkreślił istotę efektywnej logistyki w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, zwracając szczególną uwagę na rolę redukcji odpadów kuchennych w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Wzbogacił swoją prezentację konkretnymi przykładami oraz praktycznymi rozwiązaniami, które mogą być zastosowane zarówno na poziomie indywidualnym, jak i korporacyjnym.

Studenci UO oraz goście podczas wydarzenia

Wydarzenie nie tylko dostarczyło uczestnikom nowej wiedzy, ale także zainspirowało do refleksji nad codziennymi praktykami związanymi z zarządzaniem odpadami kuchennymi. To doskonały przykład na to, jak różnorodność tematyczna może stanowić fundament dla wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Prelegent podczas wystąpienia

Dziękujemy panu Damianowi Kołakowskiemu za cenny wkład w naszą społeczność akademicką i lokalną. Wydarzenie „Logistyka a odpady kuchenne w gospodarce o obiegu zamkniętym” z pewnością pozostanie ważnym punktem odniesienia w naszych działaniach na rzecz świadomego i zrównoważonego społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *